Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю)

Назва послуги: Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (для реєстрації змін до проспекту емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю)

Адміністративний збір: Безоплатна

Строк надання послуги: Реєструвальний орган протягом 15 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії

Результат надання: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку реєструє зміни до проспекту емісії. Заявник отримує один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії

Способи отримання результату: Отримання оригіналів зареєстрованих документів здійснюється заявником особисто або через уповноважену особу

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: