Державна реєстрація обмежень у використанні земель, з видачею витягу

Назва послуги: Державна реєстрація обмежень у використанні земель, з видачею витягу

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 14 робочих днів з дня реєстрації заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Результат надання: Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. Повідомлення про відмову у прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру. Рішення про відмову у державній реєстрації обмеження у використанні земель.

Способи отримання результату: Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

Підстави для відмови: 1. Обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації 2. Обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора 3. Із заявою про державну реєстрацію обмеження у використанні земель звернулася неналежна особа (право на реєстрацію обмеження у використанні земель мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом; власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об’єктів (за наявності таких об’єктів); особи, в інтересах яких встановлюються обмеження, або уповноважені ними особи) 4. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника) та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі, відсутні електронні копії документів) 5. Заявлене обмеження вже зареєстроване 6. Електронний документ не придатний для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: