Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

  • 1
    Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління засновника постійно діючого третейського суду про його припинення