Оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», уклали шлюб з громадянами України)

 • 1
  Заява
 • 2
  Паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою
 • 3
  Засвідчений у встановленому порядку переклад на українську мову тексту сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними
 • 4
  Клопотання (подання) громадянина України, який перебуває у шлюбі з іноземцем або особою без громадянства
 • 5
  Документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України
 • 6
  Копія паспорта громадянина України, з яким іноземець перебуває у шлюбі
 • 7
  Копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності)
 • 8
  Дійсний поліс медичного страхування
 • 9
  Платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або документ про звільнення від сплати державного мита
 • 10
  Для обміну посвідки подається посвідка, що підлягає обміну, а в разі її пошкодження чи втрати - довідка про звернення із заявою про втрату посвідки (довідка органів внутрішніх справ з цього питання)
 • 11
  Чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см (на матовому папері)
 • 12
  Для обміну посвідки подаються документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України)