Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Назва послуги: Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Адміністративний збір: Розмір плати за надання спеціального дозволу на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону. Початкова ціна продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

Строк надання послуги: Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2013 №594.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами.

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: За рішенням аукціонного комітету заявка на участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі: - подання неповного пакета документів; - невідповідності документів вимогам цього Порядку; - виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей; - застосування до претендента ліквідаційної процедури або винесення судовими органами постанови про визнання його банкрутом; - наявності у претендента боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період; - наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні; - виявлення інформації, що претенденти є пов'язані між собою особами; - невиконання претендентом програм робіт на ділянках надр, на користування якими претенденту вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів і не усунуті станом на дату прийняття рішення аукціонного комітету.

Порядок оскарження: Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: