Реєстрація правил страхування, змін та (або) доповнень до них

  • 1
    Заява про видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування або з окремою заява
  • 2
    Правила страхування, зміни або доповнення до них в двох примірниках, які мають бути тотожними