Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (Для банку)

 • 1
  Аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою
 • 2
  Довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (для банку)
 • 3
  Довідка про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку
 • 4
  Довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією, копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку
 • 5
  Довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)
 • 6
  Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)
 • 7
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії
 • 8
  Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
 • 9
  Для банків - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності, які видані) Національним банкам України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
 • 10
  Копія положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
 • 11
  Копії внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, які повинні відповідати вимогам законодавства
 • 12
  Нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації
 • 13
  Оригінал платіжного доручення (копія платіжного доручення, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата), що підтверджує здійснення оплати за видачу копії ліцензії
 • 14
  Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника