Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку (щодо товарів та/або послуг, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку)

Назва послуги: Погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку (щодо товарів та/або послуг, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку)

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: НКЦПФР протягом семи робочих днів з дати отримання заяви та відповідних документів має право прийняти рішення про погодження або заборону розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку із зазначенням підстави

Результат надання: Рішення Комісії про погодження або заборону розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку. У разі, якщо НКЦПФР протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.

Способи отримання результату: Відповідне рішення НКЦПФР щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку публікується на офіційному сайті НКЦПФР протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Підстави для відмови: Відсутні

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: