Видача копії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

 • 1
  Довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (для банку)
 • 2
  Довідка про відокремлені структурні підрозділи заявника, яким надаються повноваження щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку
 • 3
  Довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією, копію (витяг) трудової книжки керівника відокремленого підрозділу та копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку
 • 4
  Копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)
 • 5
  Засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)
 • 6
  Заява про видачу копії(й) ліцензії(й) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
 • 7
  Копія положення про відокремлений підрозділ банку, що здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)
 • 8
  Копія рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання вказаних повноважень діючому відокремленому підрозділу і копію затвердженого в установленому порядку положення про відокремлений підрозділ (крім банків)
 • 9
  Оригінал платіжного доручення (копія платіжного доручення, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою ліцензіата), що підтверджує здійснення оплати за видачу копії ліцензії