Висновок державної екологічної експертизи

 • 1
  «Заява про екологічні наслідки діяльності» згідно п. 4 ДБН А.2.2.-1-2003
 • 2
  Загальна пояснювальна записка та основні креслення (марки ГП, ЗВК, ТХ),
 • 3
  Засвідчені в установленому порядку копії погоджень з усіма заінтересованими органами
 • 4
  Заявка на державну екологічну експертизу
 • 5
  Лист-клопотання юридичної особи
 • 6
  Погоджена в установленому порядку «Заява про наміри" та підтвердження публікації "Заяви про наміри» в пресі
 • 7
  Підтвердження оголошення «Заяви про екологічні наслідки діяльності» в засобах масової інформації
 • 8
  Том (книга, розділ) «Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)»