Оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»)

Назва послуги: Оформлення (у тому числі замість втраченої або викраденої) та обмін посвідки на тимчасове проживання (іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — дванадцятій статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»)

Адміністративний збір: Державне мито - 34 грн. (2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян). Послуга -156,46 грн. Вартість бланка - 28,50 грн. або 57,0 грн. (залежить від замовлення)

Строк надання послуги: Протягом 15 робочих днів з дати прийняття документів, передбачених законодавством.

Результат надання: Отримання іноземцем або особою без громадянства посвідки на тимчасове проживання.

Способи отримання результату: Заяви для оформлення посвідки на тимчасове проживання подаються іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів або підрозділів ДМС за місцем проживання не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України. Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з країн з візовим порядком в'їзду, обов'язкова наявність довгострокової візи типу Д.

Підстави для відмови: 1. Необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку; 2. необхідність охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні; 3. коли паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі; 4. подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів; 5. коли виявлено факти невиконання іноземцями та особами без громадянства рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну; 6. в інших випадках, передбачених законами України.

Порядок оскарження: Іноземець або особа без громадянства протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання має право на його оскарження до ДМС України або суду.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: