Виключення інформації про постійне представництво страховика - нерезидента у формі філії з Реєстру філій страховиків – нерезидентів за заявою

 • 1
  Заява про виключення з Реєстру філій страховиків-нерезидентів
 • 2
  звіт про роботу ліквідаційної комісії філії
 • 3
  копія ліквідаційного балансу філії
 • 4
  копія рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензій виданих філії на здійснення страхової діяльності
 • 5
  копії рішень уповноваженого органу управління страховика-нерезидента про припинення діяльності філії та про створення ліквідаційної комісії філії
 • 6
  свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента