Видача небанківській фінансовій установі – управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

 • 1
  Внутрішні документи заявника, що регламентують функціонування фонду фінансування будівництва виду Б
 • 2
  Довідка від банку про відкриття управителем поточного рахунку для здійснення обліку грошових коштів ФФБ виду Б в довільній формі (із зазначенням повного найменування банківської установи, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування управителя, коду за ЄДРПОУ управителя; номера поточного рахунку)
 • 3
  договір управителя із забудовником
 • 4
  документи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань перед управителем: - іпотечний договір у письмовій формі та нотаріально посвідчений; - договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, з відкладальними умовами; - договір доручення з відкладальними умовами, за якими управителю в разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам
 • 5
  Заява на одержання дозволу на ризик
 • 6
  правила фонду фінансування будівництва виду Б, затверджені в установленому установчими документами управителя порядку
 • 7
  примірне свідоцтво про участь у фонду фінансування будівництва виду Б, затверджене керівником управителя