Включення аудиторської фірми або аудитора до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (для аудитора)

 • 1
  Засвідчена Аудиторською палатою України або нотаріально копія чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
 • 2
  Заява аудитора про включення до Реєстру
 • 3
  Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України
 • 4
  Копія чинного сертифіката аудитора
 • 5
  Реєстраційна картка аудитора
 • 6
  Засвідчена Аудиторською палатою України або нотаріально копія документа, який підтверджує удосконалення аудитором професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг