Включення аудиторської фірми або аудитора до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (для аудиторської фірми)

 • 1
  Заява аудиторської фірми про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ
 • 2
  Засвідчена Аудиторською палатою України або нотаріально копія чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
 • 3
  Засвідчені Аудиторською палатою України або нотаріально копії документів, які підтверджують удосконалення професійних знань за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою з Нацкомфінпослуг, та проходження за результатами такого удосконалення знань контрольного тестування за участю в комісії з тестування представників Аудиторської палати України та Нацкомфінпослуг - не менше ніж двох сертифікованих аудиторів фірми
 • 4
  Копія чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості, що видається Аудиторською палатою України
 • 5
  Копія чинного сертифіката аудитора - керівника фірми
 • 6
  Копії чинних сертифікатів аудиторів не менше ніж двох аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи
 • 7
  Реєстраційна картка аудиторської фірми