Внесення зміни(н) до рішення(нь) органу ліцензування на підставі повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

Назва послуги: Внесення зміни(н) до рішення(нь) органу ліцензування на підставі повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви для видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: чинними нормативно-правовими актами не визначені строки прийняття рішення

Результат надання: Рішення НКРЕКП про внесення зміни(н) до рішення(нь) органу ліцензування

Способи отримання результату: Рішення органу ліцензування оформлюється постановою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті: www.nerc.gov.ua

Підстави для відмови: - подання заявником документів не в повному обсязі; - виявлення у поданих документах недостовірних даних; - невідповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства

Порядок оскарження: Розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: