Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою будівництва та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронения шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

Назва послуги: Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою будівництва та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронения шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод

Адміністративний збір: Розмір збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами визначається згідно додатку 2 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Строк надання послуги: Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі. Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється: протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для нафти та газу; протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з цим пунктом, - крім нафти та газу.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами.

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: Надрокористувачеві відмовляється у продовженні строку дії дозволу у разі: невиконання ним умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; подання заявником документів не в повному обсязі; виявлення у поданих документах недостовірних даних; невідповідності документів, поданих заявником, вимогам пункту 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - Порядку); наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; наявності зауважень Мінприроди щодо продовження строку дії дозволу відповідно до природоохоронного законодавства, передбачених пунктом 25 Порядку.

Порядок оскарження: Відмова у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: