Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

Назва послуги: Продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

Адміністративний збір: Розмір збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами визначається згідно додатку 2 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.

Строк надання послуги: Рішення про продовження строку дії дозволу приймається органом з питань надання дозволу протягом 45 днів після надходження документів у повному обсязі. Надання примірника дозволу, строк дії якого продовжено, здійснюється: протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про продовження строку дії дозволу - для нафти та газу; протягом 20 робочих днів після сплати у повному обсязі збору за продовження строку дії дозволу у розмірі, визначеному згідно з пунктом 14 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, - крім нафти та газу.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами.

Способи отримання результату: Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику. Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає ті ж документи, що і для отримання дозволу без проведення аукціону, зазначені у додатку 1 до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,

Підстави для відмови: Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу у разі: - невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою; - прийняття органом місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства; - подання заявником документів не в повному обсязі; - виявлення у поданих документах недостовірних даних; - невідповідності документів, поданих заявником, вимогам законодавства; - наявності інформації від правоохоронних органів та суб’єктів фінансового моніторингу, що заявник здійснює фінансування тероризму в Україні; - наявності у заявника боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період; - відмови Мінприроди у погодженні продовження строку дії дозволу; - невиконання програми робіт на ділянках надр, на користування якими заявнику вже надано дозвіл, виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовано в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування до моменту їх усунення, крім випадків визнання таких приписів або розпоряджень недійсними або дію яких зупинено згідно з рішенням суду.

Порядок оскарження: Відмова у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: