Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Назва послуги: Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Адміністративний збір: 40,89 грн. без ПДВ

Строк надання послуги: 10 робочих днів

Результат надання: Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Способи отримання результату: Особисто суб’єктом звернення або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Підстави для відмови: 1. Подання суб’єктом гоподарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей; 3. Негативний висновок за результатами проведних експертиз та обстежень.

Порядок оскарження: Рішення про відмову у видачі висновку може бути оскаржене у суді в порядку адміністративного судочинства.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: