Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

Назва послуги: Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

Адміністративний збір: 100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії

Строк надання послуги: Два роки з дня надходження заяви та необхідних документів, при необхідності не повинен перевищувати трьох років

Результат надання: Ліцензія з внесеними змінами

Способи отримання результату: Особисто або поштою

Підстави для відмови: Відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів встановленим вимогам; відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення; виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки; наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: