Внесення змін до ліцензії у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

Назва послуги: Внесення змін до ліцензії у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки

Адміністративний збір: 200 гривень

Строк надання послуги: Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії здійснюються у порядку, встановленому для видачі ліцензії

Результат надання: Ліцензія із внесеними змінами

Способи отримання результату: Отримати ліцензію у Секретаря Ліцензійної комісії може особисто керівник заявника (паспорт), або довірена особа за довіреністю. Особисто або поштою

Підстави для відмови: Відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів встановленим вимогам; відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення; виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки; наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: