Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин

Назва послуги: Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: 21 робочий день

Результат надання: Акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану або рішення про відмову видачі акту.

Способи отримання результату: Видається нарочно (акт, копія топографічного плану з надписом та один примірник проекту гірничого відводу), у разі відмови – надсилається поштою або нарочно.

Підстави для відмови: Подання документів не в повному обсязі; невідповідність документів, поданих заявником, вимогам законодавства; виявлення у поданих документах недостовірних даних. подання документів не в повному обсязі; невірно обґрунтовані межі гірничого відводу з урахуванням вимог чинного законодавства; невідповідність проекту гірничого відводу вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59.

Порядок оскарження: У разі незгоди з рішенням про надання гірничого відводу воно може бути оскаржено в установленому порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: