Видача Індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Назва послуги: Видача Індивідуальної ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Адміністративний збір: 384,16 грн. за видачу індивідуальної ліцензії

Строк надання послуги: Протягом 15 робочих днів розглядає подані документи та приймає рішення про видачу індивідуальної ліцензії або відмову в її видачі

Результат надання: Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

Способи отримання результату: Документи подаються поштою. Подання документів в електронному вигляді та активація кнопки “Замовити послугу” буде дозволено при внесенні відповідних змін до нормативно-правових актів. Заявник отримує індивідуальну ліцензію за формою, встановленою наказом Мінекономіки від 07.11.2000 № 240 “Про порядок прийняття та розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України” . Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа, що посвідчує їх особу, або вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що засвідчує право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує особу представника.

Підстави для відмови: Відсутність усіх необхідних документів; невідповідність поданих документів вимогам законодавства України; виявлення в поданих документах недостовірної інформації; порушення проти заявника справи про банкрутство; перебування майна заявника в податковій заставі у зв'язку із заборгованістю із сплати податків та внесення інших загальнодержавних платежів; заборона або обмеження щодо здійснення іноземних інвестицій, передбачені законодавством України та/або законодавством країни, де розміщуються інвестиції; застосування до заявника на момент здійснення інвестицій спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність”, або наявність фактів порушення установлених термінів проведення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями; неперебування заявника на обліку як платника податків.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: