Видача ліцензії на імпорт товарів

Назва послуги: Видача ліцензії на імпорт товарів

Адміністративний збір: у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень.

Строк надання послуги: У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно

Результат надання: Ліцензія на імпорт товарів

Способи отримання результату: Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Мінекономрозвитку оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономрозвитку довіреності або копії довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку, на її одержання та пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Підстави для відмови: Рішення про відмову у видачі ліцензії суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності може бути прийняте в разі: подання документів, зазначених у пункті 2 ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліцензування імпорту товарів, з порушенням вимог щодо комплектності; невідповідності поданих документів законодавству України; вичерпання встановленої квоти на відповідні товари (у разі застосування процедури розгляду заявок у порядку їх надходження); застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань; порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: