Видача висновку щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Назва послуги: Видача висновку щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Адміністративний збір: безоплатно

Строк надання послуги: Протягом 10 робочих днів розглядаються подані документи та приймається рішення про видачу висновку або відмову в його видачі

Результат надання: Висновок щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Способи отримання результату: Висновок видається представникові резидента в спеціально визначеному приміщенні за умови надання оригіналу належним чином оформленої довіреності на його отримання та документа, що посвідчує особу

Підстави для відмови: Недотримання вимог законодавства, що регулює порядок та умови надання адміністративної послуги

Порядок оскарження: Рішення може бути оскаржено у встановленому чинним законодавством України порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: