Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами

 • 1
  Заява на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами
 • 2
  Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 • 3
  Інформація про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування надрами
 • 4
  Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом, скріплюється печаткою та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу
 • 5
  Копія нового протоколу ДКЗ про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього, у випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами