Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

 • 1
  Заява про намір взяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування та код згідно ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси.
 • 2
  Опис документів, що додаються до заяви, належним чином завірений претендентом
 • 3
  Документ, що підтверджує повноваження уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні
 • 4
  Документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, гарантійного внеску, завірені претендентом
 • 5
  Документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб)
 • 6
  Інформація про пов'язаних із заявником осіб
 • 7
  Структура власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичної особи
 • 8
  Лист-довідка, яким підтверджується наявність у заявника достатньої кількості кваліфікованих фахівців та технічних ресурсів для забезпечення організації виконання програми робіт.