Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Назва послуги: Надання спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні

Адміністративний збір: Розмір плати за надання спеціального дозволу на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону. Початкова ціна продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374.

Строк надання послуги: Відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2013 №594.

Результат надання: Спеціальний дозвіл на користування надрами.

Способи отримання результату: Для участі в аукціоні претендент подає у строк та за адресою, наведеними в оголошенні, належним чином засвідчені підписом уповноваженої особи претендента необхідні документи. Заява про намір взяти участь в аукціоні подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера. У заяві робиться відмітка "Заява про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами". Подання претендентом заяви про участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону. За результатом аукціону переможцю надається спеціальний дозвіл на користування надрами за результатами продажу на аукціоні. Надається особисто надрокористувачу або його уповноваженому представнику.

Підстави для відмови: За рішенням аукціонного комітету заява про участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі: - подання неповного пакета документів, визначеного у пункті 8 Порядку проведення аукціонів, або їх невідповідності вимогам пункту 8 згаданого Порядку; - невідповідності поданих документів вимогам Порядку проведення аукціонів; - виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей; - наявності підстави, передбаченої пунктом 29 Порядку проведення аукціонів; - застосування до претендента ліквідаційної процедури або визнання його в установленому порядку банкрутом; - наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні; - виявлення інформації, що претенденти є пов'язаними між собою особами; - невиконання претендентом програм робіт на ділянках надр, на користування якими йому вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування і не усунуті станом на дату прийняття рішення аукціонного комітету.

Порядок оскарження: Відмова у наданні спеціального дозволу на користування надрами може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: