Видача ліцензії на підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки

Назва послуги: Видача ліцензії на підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки

Адміністративний збір: Розмір плати – 2500 гривень.

Строк надання послуги: два місяці з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії

Результат надання: Ліцензія на право провадження діяльності з підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки

Способи отримання результату: особисто

Підстави для відмови: Відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення; виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки; наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації

Порядок оскарження: в судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: