Видача ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів

Назва послуги: Видача ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів

Адміністративний збір: Розмір плати за надання послуги – 6300 гривень.

Строк надання послуги: два місяці з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії

Результат надання: Ліцензія на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів

Способи отримання результату: особисто або поштою

Підстави для відмови: Відсутність чи недостатність документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення; виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки; наявність в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації

Порядок оскарження: В судовому порядку

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: