Внесення змін до ліцензії у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності), крім зміни найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство

 • 1
  Заява для отримання (переоформлення, внесення змін, дубліката) ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії
 • 2
  Ліцензія, до якої вносяться зміни
 • 3
  Документи, які обґрунтовують підстави для внесення змін до ліцензії
 • 4
  Акти інспекційних обстежень та/або інспекцій, що проводилися Держатомрегулюванням України або її територіальним органом протягом дії ліцензії.